Mitt bemötande

Hög känslighet & närvaro hos mig som terapeut är framgångsfaktorer för att kunna hantera teorier, tekniker & processer i mitt möte med Dig. Empatin, enligt CFT (compassion focused therapy) som en förutsättning för att jag varsamt ska föra Dig framåt i processen genom konkreta övningar & ibland jobbiga exponeringar.

Syftet med exponering hos mig, tex att prata om situationer som kan skapar ångest, är att Du i den trygga miljön tränas i att hantera & övervinna känslan. Vi pratar om allt Du behöver prata om. Ser på det från olika synvinklar genom sokratisk frågeteknik. Insikter som längre fram leder till mindre negativt laddade känslomässiga upplevelser. Målet är att dämpa ångest & vända det hämmande beteendet till en mer funktionell beeteende. Förutom den känslofokuserade aspekten behövs ett konstruktivt angreppssätt! Du tränas bl.a. i att hantera automatiska tankar.  De automatiska tankarna kan beskrivas som snabba spontana bilder/tankar som är ytliga & inte särskilt genomtänkta. Eller en inre dialog där vi formulerar krav, peppar oss eller förminskar oss själva. Att Du som klient vågar se på det förflutna mer tydligt & mer realistiskt längs en livslinje. Då kan saker bli mer begripliga. Vilket blir grunden för att vi tillsammans pedagogiskt påbörjar en nyinlärning mot ett liv som är funktionellt & njutningsbart. Vi ser alltså i backspegeln för att skapa förståelse för bakgrundsfaktorer, men...vi stannar inte där.

Effektiviteten inom KBT är att arbeta från det som Du upplever inte fungerar i vardagen. Fokuset är på NUET med siktet FRAMÅT. Låter det bra?

När Du besöker mig stannar Ditt samtal hos mig. Ditt samtal kan vara allt från några få tillfällen till mer grundlig KBT-terapi kring 10-15 timmar. Jag har teknikerna & strukturen. Tillsammans väver vi in Dina individuella behov & utmaningar. Jag kan även möta Dig online via Teams eller Google Meet. KBT är idag den terapiform som har bäst vetenskapligt stöd vad gäller effektiva metoder för olika problem & besvär. Som KBT-terapeut har jag tillgång till handledning.

Välkommen till Ditt samtal!