När allt började falla på sin plats...

När jag första gången kom i kontakt med KBT blev jag starkt berörd. Jag kunde följa ett tillfrisknande på nära håll.

Hur logik, medkännande & kognitiva tekniker skapade en ny förståelse & acceptans. Där tillit & empati var den självklara grunden. Den starka grunden som en förutsättning för att våga sig ut mot nya perspektiv. Metoden KBT - nyinlärning kring tankar, känslor & beteende - visade vägen. Där det svåra förändrades till ljus livskraftig nyfikenhet på livet!

Den här livsomvälvande erfarenheten blev min nya yrkesinriktning. Den mest meningsfulla yrkesrollen jag kan tänka mig. Mitt engagemang är min livsfilosofi. Så lever jag mitt liv...

Välkommen till Ditt samtal! 

Morgonsolens värme i Skästa Hage

Sinikka Linna