Vad behöver Du?

`Jag känner mig så förtvivlad! Får grov ångest! Har fastnat i ältande om gamla saker & oroar mig för allt möjligt i framtiden.´ 

`Ibland blir jag så otroligt arg. Fast innerst inne är jag jätteledsen & beskviken!´

`Jag förstår inte hur jag ska få allt att fungera, allt är en enda röra...´

`Mina vänner tycker att jag ska sluta sörja & gå vidare. Hur ska jag klara det?´

`Jag känner mig värdelös & tänker dåliga tankar om det som hänt mig. Som i bilder eller snabba impulser.´

`Mina relationer fungerar inte...´

 

Lära Dig att identifiera förhållandet och upplevelser kring tankar, känslor och handlingar i olika situationer.  Ångest är naturligt enligt vår evolution. Stort påslag av ångest kan hanteras & mildras genom kunskap & tekniker. Genom att se faktabaserat & objektivt på situationen kan Du lära Dig att tolerera ovissheten

Börja reflektera och observera Dina tankar som föregår snabba känsloväxlingar. Respektera Dina primära känslor som te.x sorg eller besvikelse, som kan ge sig i uttryck som tex ilska. Känsloreglering ger insikten att acceptera, reglera & agera klokt på känslorna. 

Acceptera det Du kan och inte kan förändra - formulera och styr mot det Du kan förändra. Undersök Dina personliga livsregler (samlad livskunskap med olika villkor) & scheman (fördomar om oss själva; `Sån här är jag..´). Du kan behöver omformulera  Din syn på Dig själv för att utvecklas mot större trygghet & självklarhet.

Ge Dig tid att sörja - vi alla sörjer olika. I sorgen finns behov av förlåtelse, acceptans & försoning. Genom beteendeaktivering (BA-modellen) kan vi, i Din egen takt, nyorientera Dig mot beteenden som vidare kan skapa nya insikter och möjligheter.

I psykoedukation tränas Du att se på Dina tankar på olika nivåer. Hur processerna fungerar & hur Dina tolkningar styr. Kanske Du värderar Dig i relation till andra? Är Dina prestationer Ditt värde? Skam, skuld & förakt är komplexa känslor nära kopplade till tankar & värderingar. Genom känslotekniker aktiverar vi vad Du faktiskt behövde i en svår situation. Minnet tillförs ny information & hjärnan tolkar det med ny innebörd. Forskning visar att vår hjärna är plastisk & hittar nya vägar till lyckocentra när tankarnas innebörd förändras! Du har makten över Dina tankar!

Bli medveten om hur Dina relationer till andra fungerar. Genom självvalidering, d.v.s att med äkthet bekräfta vårt realistiska sanna inre, kan vi också utveckla bekräftelse för andra människor. Liksom att genom integritet tydliggöra det vi tillåter.

Välkommen till Ditt samtal!